Waterbouw & civiele bouw

Braet nv is al sedert zijn begindagen actief in de water- en betonbouw. Deze werken betreffen ondermeer de bouw en het onderhoud van steigers, dukdalven, passerelles, sluizen, oeververdediging, staketsels, loskaaien en bruggen. De interne kennis die de firma heeft opgebouwd, maakt het mogelijk om vrijwel elke uitdaging binnen het kader van dit domein tot een goed einde te brengen.