Activiteiten

EOD Explosieven Opsporingsdienst

EOD Explosieven Opsporingsdienst

Tijdens de twee wereldoorlogen werden miljoenen stuks munitie afgeschoten door de strijdende partijen. Een groot deel hiervan kwam als blindganger in de bodem terecht. Dagelijks worden openbare besturen, bouwheren en aannemers tijdens graafwerken met deze niet ontplofte tuigen geconfronteerd. Voor Braet nv was dit 15 jaar geleden de aanleiding om een afdeling ontmijningswerken op te richten. Vandaag beschikt de firma over een uitgebreide expertise om elk probleem met niet ontplofte oorlogsmunitie zowel op het land als in het water op gepaste wijze aan te pakken.

Gevel- en betonrenovatie

Gevel- en betonrenovatie

Elke gevel is onderhevig aan weersinvloeden, thermische invloeden, atmosferische vervuiling en mechanische belastingen. Al deze nefaste invloeden kunnen op termijn grote schade aan de gevel veroorzaken. Omwille van de veiligheid of uit esthetisch oogpunt dient een beschadigde gevel of betonconstructie gerenoveerd te worden. Braet nv biedt voor deze gespecialiseerde werken een kwalitatieve oplossing. 

Gebouwen & totaalprojecten

Gebouwen & totaalprojecten

Al vele jaren realiseren wij nieuwbouw en renovatieprojecten zowel in ruwbouw als in afwerking. Dit betreft meergezinswoningen, rusthuizen, musea, scholen, kantoren, culturele centra welke worden opgetrokken in opdracht van private en openbare besturen.

Waterbouw & civiele bouw

Waterbouw & civiele bouw

Braet nv is al sedert zijn begindagen actief in de water- en betonbouw. Deze werken betreffen ondermeer de bouw en het onderhoud van steigers, dukdalven, passerelles, sluizen, oeververdediging, staketsels, loskaaien en bruggen. De interne kennis die de firma heeft opgebouwd, maakt het mogelijk om vrijwel elke uitdaging binnen het kader van dit domein tot een goed einde te brengen.